Algemene voorwaarden

Algemene informatie en risico-acceptatie.

 

Beste deelnemer aan een paardencoachsessie, workshop of training bij WegWijs Paard&Life Coaching  Wij hebben een aantal belangrijke punten ten aanzien van de Paardencoaching op een rijtje gezet. Lees deze onderstaande informatie goed door zodat je goed voorbereid op de afspraak verschijnt en je kennis hebt genomen van de bijbehorende risico’s van het omgaan met paarden.

 

Voorbereiding en kledingadvies

 • Tijdens de sessies, workshops en opleiding is het essentieel dat deelnemers voldoende warme outdoorkleding en stevig schoeisel dragen. Het grootste deel van de paardencoaching vindt buiten plaats. Dus bij regenachtig weer: regenjas, kaplaarzen. In de winter: dikke winterjas, warme laarzen met dikke sokken en thermokleding. Bij zomers weer: in verband met de muggen en dazen toch graag een lange broek en zorg voor zonnebrand, pet of zonnebril. Liever geen rokken, jurkjes (steken ze hun hoofd onder), sjaaltjes, lange oorbellen, dit alles lokt speels gedrag uit bij paarden wat mogelijk niet zo prettig is. Tot slot: houd er rekening mee dat de kleding vuil wordt door de zanderige ondergrond en het contact met de paarden.
 • Open schoenen zoals teenslippers, sandalen zijn niet toegestaan en deelnemers die deze dragen kunnen helaas niet meedoen met de paardencoaching vanwege de mogelijkheid dat het paard per ongeluk op de voet trapt.
 • Bij individuele paardencoaching en workshops is het handig om jezelf al voor te bereiden, naar welke vraag/thema/doelstelling wil jij samen met de paarden en de paardencoach kijken tijdens de sessie? Dit mag je alvast voor jezelf formuleren.
 • Paardencoaching bij WegWijs Paard&Life Coaching is gericht op deelnemers die fysiek en psychisch voldoende sterk en veerkrachtig zijn om na een sessie zelfstandig verder te gaan. Neem bij twijfel vooraf contact op, zodat we samen een inschatting kunnen maken. Mocht je in begeleiding zijn bij een therapeut, psycholoog et cetera meld dit van tevoren. Deze professional is overigens ook welkom om de sessie bij te wonen. Vermeld ook graag van te voren of je stemmings-/emotiebeïnvloedende medicijnen of supplementen (zoals bijvoorbeeld anti-depressiva of ritalin) inneemt. Dit kan de reactie van de paarden beïnvloeden en hiermede de sessie.

 

 

Algemeen en risico-acceptatie

 • Tijdens de sessies, workshops en opleiding zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Geef zelf duidelijk aan wanneer je je niet prettig of niet veilig voelt of waar je behoefte aan hebt. Wij willen je graag ten dienste zijn echter het is belangrijk dat je zelf je grenzen en wensen aangeeft.
 • Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop of opleiding voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van WegWijs Paard&Life Coaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers WegWijs Paard&Life Coaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.
 • Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop of opleiding kunnen deelnemers altijd informatie inwinnen of overleggen.
 • Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Paarden zijn vluchtdieren en kunnen schrikken tijdens een sessie. Ze kunnen onverwachte bewegingen/sprongen maken en daardoor deelnemers per ongeluk omver lopen, trappen of bijten. Deze risico’s met paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop, opleidingsdag.
 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.
 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. WegWijs Paard&Life Coaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.
 • Het meenemen van een eigen hond of paard is niet toegestaan, dit in verband met de veiligheid van de andere dieren en deelnemers op het terrein.
 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop of opleiding verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

 

Wijze van betalen

Je ontvangt achteraf een factuur. Je dient ervoor zorg te dragen dat deze factuur binnen 14 dagen betaald wordt.

De paardencoach van WegWijs Paard&Life Coaching zorgt voor:

 • Deskundige begeleiding en ondersteuning bij je coachvraag/thema/doel/verlangen.
 • Een veilige coachomgeving door continue nabijheid, uitleg veiligheidsregels en het monitoren van het gedrag van het paard.
 • Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling.

 

We kijken er naar uit om een mooie paardencoachsessie/workshop of opleidingsdag voor jou te verzorgen. Mochten er nog onduidelijkheden zijn van tevoren of onverhoopt klachten achteraf: neem dan direct contact op met paardencoach Diana 06-17099370 mail: info@wegwijspaardenlifecoaching.nl